Wetenschappelijke publicaties

 | 

Jicht

    € 0.00Aantal  


Gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek in relatie tot jicht
2010 - Dranken rijk aan fructose leiden tot een licht verhoogd risico van jicht bij vrouwen. Voor de studie werden de gegevens geanalyseerd van 78.906 vrouwen die deelnamen aan de Nurses' Health Study, een grote Amerikaanse studie die liep van 1984 tot en met 2006. De vrouwen hadden bij aanvang van de studie geen jicht. Tijdens de follow-up periode van 22 jaar werd bij 778 vrouwen jicht vastgesteld. Een verhoogde consumptie van dranken gezoet met fructose zoals frisdrank of jus d'orange bleek onafhankelijk gerelateerd aan een verhoogde kans op jicht. Bij een dagelijkse consumptie van een glas frisdrank nam het risico met 74% toe in vergelijking met een consumptie van minder dan een glas per maand. Bij vrouwen die twee of meer glazen frisdrank per dag dronken, was de kans met 2,4 keer significant groter. Voor het drinken van een glas jus d'orange per dag nam het risico met bijna de helft toe en bij consumptie van meer dan twee glazen per dag was het risico 2,4 keer groter. Het gebruik van lightdrank bleek niet van invloed op het ontstaan van jicht. De onderzoekers concluderen dat niet alleen urinezuur verantwoordelijk is voor het ontstaan van jicht, maar ook rekening gehouden moet worden met fructose in drank.
Bron: Choi HK, Willett W, Curhan G. Fructose-rich beverages and risk of gout in women. JAMA 2010; 304(20):2270-8

2009 - Suppletie met vitamine C beschermt tegen de ontwikkeling van jicht. Dat blijkt uit de resultaten van een studie, uitgevoerd door Canadese wetenschappers. In eerdere studies werd al aangetoond dat een hogere vitamine C-inname tot een significante daling van de bloedspiegel voor urinezuur leidt. De relatie met jicht was tot op heden echter onduidelijk. Aan het onderzoek namen 46.994 mannen zonder voorgeschiedenis van jicht deel. Ze werden gedurende 20 jaar gevolgd waarin elke 4 jaar een beoordeling van de vitamine C-inname plaatsvond. Er werden over de totale volgperiode 1317 gevallen van jicht vastgesteld. Vergeleken met de deelnemers met een dagelijkse vitamine C-inname van minder dan 250 mg, betekenden innamen van 500 tot 1000 mg, 1000 tot 1500 mg en 1500 mg of meer een respectievelijk 17, 34 en 45% verlaagd risico van jicht. Als alleen naar het gebruik van vitamine C-supplementen werd gekeken dan bleek dagelijkse suppletie met 1000 tot 1500 mg vitamine C tot een 34% verlaagde kans op jicht te leiden. Suppletie met 1500 mg per dag of meer betekende een 45% verlaagd risico.
Bron:Choi HK, Gao X, Curhan G. Vitamin C intake and the risk of gout in men: a prospective study. Arch Intern Med 2009; 169(5):502-7